ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Οδηγίες - Υπόδειγμα αναφοράς

 

Γενικά για σημαντικά ψηφία, ακρίβεια μετρήσεων-σφάλματα

 

    Άσκηση 1.    ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ-ΣΦΑΛΜΑΤΑ

    Άσκηση 2.     ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

    Άσκηση 3.    ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

    Άσκηση 4.    ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟ    

    Άσκηση 5.    ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

    Άσκηση 6.    ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΟΡΔΗ

   

Πυκνότητες

 

    ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

    Άσκηση 5.    ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΟΡΔΗ

    Άσκηση 33.    ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

    Άσκηση 44.    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ

    Άσκηση 66.    ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ & ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

    Άσκηση 77.    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΑΤΑΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

    Άσκηση 10.    ΜΕΛΕΤΗ ΤΥΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ.