Κωνσταντίνος Σφέτσος

 


Διπλωματικές εργασίες φοιτητών ΕΑΠ

 

1.      Κοκκαλίδης Αντώνιος, Διαστατική ελάττωση σε θεωρίες βαρύτητας, Σεπτέμβριος 2012.

2.      Καραδήμος Δημήτριος, Λύσεις μελανών οπών σε περισσότερες από τέσσερις διαστάσεις, Σεπτέμβριος 2012.

3.      Αντωνιάδου Μάρθα, Παραγωγή σωματιδίων σε καμπύλους χώρους, Σεπτέμβριος 2012.

 

4.      Αβραμίδης Χρήστος: Διαταραχές σφαιρικά συμμετρικών μελανών οπών, Μάιος 2011.

 

5.      Κλαυδιανού Στυλιανή: Το φαινόμενο Casimir: Θεωρητική μελέτη και πιθανές τεχνολογικές εφαρμογές, Σεπτέμβριος 2010.

6.      Μαντούβαλου Μαρία: Το πληθωριστικό κοσμολογικό πρότυπο, Σεπτέμβριος 2010.

 

7.      Πάνου Δημήτριος: Επανακανονικοποίηση θεωριών Yang-Mills, Μάιος 2009.

8.      Κατσίκας Αχχιλέας: Εφαρμογές της θεωρίας πεδίου σε καμπύλους χώρου, Μάιος 2009.

 


Back to home page.