Εργαστήριο Λιθογραφίας Ηλεκτρονικής Δέσμης

Γενικό Τμήμα – Πανεπιστήμιο Πατρών

Καλως ήλθατε στο Εργαστήριο Λιθογραφίας Ηλεκτρονικής Δέσμης του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρακαλούμε επισκεφτείτε τους παραπάνω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα σχετικλα με την κατασκευή τεχνικών νανοδομών με την χρήση της Λιθογραφίας Ηλεκτρονικής Δέσμης. Σε αυτό τον ιστότοπο επίσης μπορείτε να κάνετε αίτηση για την χρήση του Εργαστηρίου και να επικοινωνήστε με τους υπευθύνους του εργαστηρίου.


                Copyright 2002-2005 Your Web Site Inc. All Rights Reserved.

Πανεπιστήμιο
Πατρών


Γενικό
Τμήμα


Αρχική    Περιγραφή    Προδιαγραφές    Φωτογραφίες    Επικοινωνία    Ευχαριστίες