Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

 

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής (ΠΣΦ51): Μεταπτυχιακό μάθημα του ΕΑΠ.

 

Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας: Κωνσταντίνος Σφέτσος, Καθηγητής

Προγραμματισμός ΟΣΣ


Αποστολές υλικού σχετικού με τις εργασίες:

1.      27-09-12: Επιστολή προς φοιτητές/τριες.

2.      12-10-12: 1η εργασία.

3.      12-11-12: Λύσεις 1ης εργασίας.

4.      19-11-12: 2η εργασία.

5.      19-11-12: Παραδείγματα 2ης εργασίας.

6.      24-12-12: Λύσεις 2ης εργασίας.

7.      24-12-12: 3η εργασία.

8.      24-12-12: Παραδείγματα 3ης εργασίας.

9.      10-02-13: Λύσεις 3ης εργασίας.

10.  10-02-13: Παραδείγματα 4ης εργασίας.

11.  10-02-13: 4η εργασία.

12.  22-03-13: Λύσεις 4ης εργασίας.

13.  23-03-13: Παραδείγματα 5ης εργασίας.

14.  23-03-13: 5η εργασία.

15.  19-04-13: Λύσεις 5ης εργασίας.

16.  19-04-13: Συμπληρωματική θεωρία.

 


Εξετάσεις:

  1. Ως ύλη των τελικών εξετάσεων καθορίζεται η διδακτέα ύλη έτσι όπως αυτή καταγράφεται λεπτομερώς στο Χρονοδιάγραμμα της Θ.Ε.
  2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με ανοιχτά βιβλία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχετε μαζί σας εκτός απ τα διδακτικά βιβλία του ΕΑΠ,

ένα τυπολόγιο της προτίμησή σας και ένα επιπλέον βιβλίο

  1. Δεν επιτρέπονται οι σημειώσεις σας για το μάθημα, οι λύσεις των ασκήσεων (εργασίες και παραδείγματα)

που σας έχουν δοθεί καθώς και οι δικές σας εργασίες.


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.      Διαλέξεις/σημειώσεις Μαθηματικών Μεθόδων Φυσικής (Κ. Σφέτσου).

2.      Ειδικές Συναρτήσεις και Πολυώνυμα (Η περιεκτική συλλογή των G. t Hooft & S. Nobbenhuis)

Περιέχει συγκεντρωμένες τις βασικές ιδιότητες των συνηθέστερων ειδικών συναρτήσεις (Bessel, Legendre κλπ)

Σημασία δεν έχει η αποστήθιση αλλά η ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς τις ιδιότητές των.

3.      Mathematical Methods for Physicists (του T.L. Chow: Περισσότερο Προπτυχιακού επιπέδου, αλλά χρήσιμο).

4.      Οι σημειώσεις του C. Pope: Μέρος 1 & Μέρος 2 (Σημειώσεις προχωρημένου επιπέδου).