Πίσω

 

 

Διοίκηση

Τομείς

Επικοινωνία

Τηλέφωνα

Μέλη ΔΕΠ

Γραμματεία

Μέλη ΕΤΕΠ

Μεταπτυχιακοί

Τμήματος

Προκυρήξεις

Μαθήματα

Εκπαιδευτικά
Εργαστήρια

Μαθήματα

 

 

 

Γραμματεία

Ελένη Κουζέλη

+30 2610 996865

+30 2610 996260

grammateia@des.upatras.gr

http://

 

Γκοντζή Μαρία

+30 2610 996866

+30 2610 996260

grammateia1@des.upatras.gr

http://