Πίσω

 

 

Διοίκηση

Τομείς

Επικοινωνία

Τηλέφωνα

Μέλη ΔΕΠ

Γραμματεία

Μέλη ΕΤΕΠ

Μεταπτυχιακοί

Τμήματος

Προκυρήξεις

Μαθήματα

Εκπαιδευτικά
Εργαστήρια

Μαθήματα

 

 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών
Πολυτεχνική Σχολή - Γενικό Τμήμα

Το Γενικό Τμήμα δημιουργήθηκε για να παρέχει την διδασκαλία των μαθημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής που διαδάσκονται σε περισσότερα του ενός Τμήματα, όπως Μαθηματικά και Φυσική.

Το Γενικό Τμήμα δεν απονέμει πτυχία αλλά παρέχει την δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικού Διπλώματος.

Κατάλογος Διδακτόρων Γενικού Τμήματος.

Διοίκηση

Πρόεδρος:

Καθηγητής Περδίος Ευστάθιος

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Καθηγητής Σφέτσος Κων/νος

Γραμματεία:

Κωνσταντίνα Καραλή
Μαρία Γκοντζή

Τομείς

Το Τμήμα χωρίζεται σε δύο Τομείς. Στον Τομέα Εφηρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής και στον Τομέα Φυσικής.

Τομέας Εφηρμοσμένων Μαθηματικών
και Μηχανικής

Τομέας Φυσικής

Διευθυντής:
Ντούσκος Χρήστος
Αναπλ. Καθηγητής

Διευθυντής:
Κων/νος Σφέτσος
Καθηγητής

Επικοινωνία

Τηλέφωνα Γραμματείας : +30 2610 996865
+30 2610 996866

Fax Γραμματείας: +30 2610 996260
Email: grammateia@des.upatras.g