Πίσω

 

 

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Τομέα Εφηρμοσμένων Μαθηματικών
και Μηχανικής

Τομέα Φυσικής

Διδάσκων Τίτλος Διδάσκων Τίτλος

Κλασσική Μηχανική, Ειδικά κεφάλαια διαφορικών εξισώσεων, Ειδικά κεφάλαια αριθμητικής ανάλυσης, Πακέτα συμβολικών μαθηματικών, Μη-ολοκληρώσιμα δυναμικά συστήματα, Θεωρία τροχιών, Θεωρία ευσταθείας, Θεωρία διακλαδώσεων.

  Κβαντική Μηχανική, Κλασσική ηλεκτροδυναμική, Φυσική στερεάς κατάστασης, Στατιστική Μηχανική, Ειδικά θέματα εφαρμοσμένης φυσικής, Θεωρία ομάδων στη φυσική, Κβαντικοί υπολογιστές: κυκλώματα και αλγόριθμοι, Ηλεκτρονικά υλικά και διατάξεις.
  Ειδικά κεφάλαια εξισώσεων διαφορών, Εφαρμοσμένες μερικές διαφορικές εξισώσεις, Πεπερασμένα και συνοριακά στοιχεία, Ειδικά κεφάλαια ρευστομηχανικής, Τυρβώδης ροή-μεταφορά θερμότητας, Υπολογιστική ρευστομηχανική.   Οπτικά υλικά και διατάξεις, Οπτική και υλικά, Υπεραγωγιμότητα, Κεραμικά υλικά, Σύνθετα οργανικά-ανόργανα υλικά, Υλικά υψηλής τεχνολογίας.
  Υπολογιστικές μέθοδοι στη μηχανική, Θεωρία ελαστικότητας και πλακών.    
  Ανάλυση παλινδρόμησης, Σχεδιασμός και ανάλυση πειραμάτων, Ανάλυση χρονοσειρών και πρόβλεψη, Μαθηματικός προγραμματισμός, Στατιστικός έλεγχος διεργασίας, Στοχαστικά μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας, Εισαγωγή στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας.