Πίσω

 

 

Διοίκηση

Τομείς

Επικοινωνία

Τηλέφωνα

Μέλη ΔΕΠ

Γραμματεία

Μέλη ΕΤΕΠ

Μεταπτυχιακοί

Τμήματος

Προκυρήξεις

Μαθήματα

Εκπαιδευτικά
Εργαστήρια

Μαθήματα

 

 

 

Μέλη ΕΤΕΠ

Τομέα Εφηρμοσμένων Μαθηματικών
και Μηχανικής

Τομέα Φυσικής

Κουνιάκη Όλγα

997776

997776

kouniaki@des.upatras.gr

http://

Μαγουλάς Απόστολος

 

 

amagoul@des.upatras.gr

http://

Ανδριοπούλου Αγγελική (συνταξ.)

997710

 

a.kortina@des.upatras.gr

http://

 

http://