ΕΤΑΙΡΙΑ DATAMIND

   

 

Πίσω

 

 

Διοίκηση

Τομείς

Επικοινωνία

Τηλέφωνα

Μέλη ΔΕΠ

Γραμματεία

Μέλη ΕΤΕΠ

Μεταπτυχιακοί

Τμήματος

Προκυρήξεις

Μαθήματα

Εκπαιδευτικά
Εργαστήρια

Μαθήματα

 

 

 

Μέλη ΕΤΕΠ

Τομέα Εφηρμοσμένων Μαθηματικών
και Μηχανικής

Τομέα Φυσικής

Κουνιάκη Όλγα

997776

997776

kouniaki@des.upatras.gr

http://

Μαγουλάς Απόστολος

 

 

amagoul@des.upatras.gr

http://

Ανδριοπούλου Αγγελική (συνταξ.)

997710

 

a.kortina@des.upatras.gr

http://

 

http://