ΑΣΚΗΣΗ 1 Χρήση παλμογράφου-Μέτρηση της ταχύτητας του Φωτός

ΑΣΚΗΣΗ 2 Ηλεκτρικό Πεδίο (2 σημειακών φορτίων)-Χρήση ηλεκτρονικού πολύμετρου.

ΑΣΚΗΣΗ 3 Εύρεση ηλεκτρ. δυναμικών γραμμών 2 σημειακών φορτίων

ΑΣΚΗΣΗ 4 Εύρεση ηλεκτρ. δυναμικών γραμμών 1 σημειακού φορτίου και επίπεδης επιφάνειας και 2 επίπεδων επιφανειών

ΑΣΚΗΣΗ 5 Φόρτιση και εκφόρτωση πυκνωτή

ΑΣΚΗΣΗ 6 Μαγνητικά πεδία

 

 

Παλαιότερες ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 22

ΑΣΚΗΣΗ 33

ΑΣΚΗΣΗ 55

ΑΣΚΗΣΗ 66

ΑΣΚΗΣΗ 77

ΑΣΚΗΣΗ 8