Διδάσκων Δ. Κουζούδης

 

ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

Βιβλίο Halliday

Βιβλίο Young

Διαλέξεις ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (δείτε παρακάτω για παλαιότερες σημειώσεις)

Σημείωση: Μπορει να αλλάξουν ελαφρώς κατά την διάρκεια του εξαμήνου

Διανύσματα

Παράγωγοι

Ταχύτητα

Επιτάχυνση

Ομαλή Κυκλική Κίνηση

Επιταχ. Κυκλική Κίνηση

Νόμοι του Νεύτωνα

Δυνάμεις Τριβής

Έργο

Έργο-Ενέργεια

Διατηρητικές Δυνάμεις

Κέντρο μάζας

Περιστροφή γύρω από άξονα

Δυναμική της Περιστροφής

Νόμοι Νεύτωνα περιστροφή

Κύλιση

Ισορροπία

Ταλαντώσεις 1

Ταλαντώσεις 2

Κύματα 1

Κύματα 2

Κύματα 3

Θερμοδυναμική-Βιβλίο

Παλαιότερες σημειώσεις ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

Διαλεξη 2

Διαλεξη 3

Διαλεξη 4

Διαλεξη 5

Διαλεξη 6

Διαλεξη 7

Διαλεξη 8

Διαλεξη 9

Διαλεξη 10

Διαλεξη 11

Διαλεξη 12

Διαλεξη 13

Διαλεξη 14

Διαλεξη 15

Διαλεξη 16

Διαλεξη 17

 

 

Διαλέξεις ΦΥΣΙΚΗΣ ΙI (δείτε παρακάτω για παλαιότερες σημειώσεις)

Διαλεξη 1

Διαλεξη 2

Διαλεξη 3

Διαλεξη 4

Διαλεξη 5

Διαλεξη 6

Διαλεξη 7

Διαλεξη 8

Διαλεξη 9

Διαλεξη 10

Διαλεξη 11

Διαλεξη 12

Διαλεξη 13

Διαλεξη 14

Διαλεξη 15

Διαλεξη 16

Διαλεξη 17

Διαλεξη 18

Διαλεξη 19

Παλαιότερες σημειώσεις ΦΥΣΙΚΗΣ ΙI

Διαλεξη 1

Διαλεξη 2

Διαλεξη 3

Διαλεξη 4

Διαλεξη 5

Διαλεξη 6

Διαλεξη 7

Διαλεξη 8

Διαλεξη 9

Διαλεξη 10

Διαλεξη 11

Διαλεξη 12

Διαλεξη 13

Διαλεξη 14

Διαλεξη 15

Διαλεξη 16

Διαλεξη 17

Διαλεξη 18